گارانتی 100% واقعی بازگشت وجه تا 7 روز

طراحی چتروم پلن 1

1 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
بک آپ هر 24 ساعت
امکانات کامل مای طرح
امنیت فوق العاده بالا
سرور های پرسرعت وبی نظیر
مدیریت تمامی فعالیت ناظران
ثبت نام اس ام اسی و ایمیل
سیستم مدیریت قالب
و صد ها امکانات بی نظیر
+دامنه ir
50نفره

طراحی چتروم پلن 6

1 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
بک آپ هر 24 ساعت
امکانات کامل مای طرح
امنیت فوق العاده بالا
سرور های پرسرعت وبی نظیر
مدیریت تمامی فعالیت ناظران
ثبت نام اس ام اسی و ایمیل
سیستم مدیریت قالب
و صد ها امکانات بی نظیر
+دامنه ir
50نفره

انتقال چتروم پلن 5

5 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
بک آپ هر 24 ساعت
امکانات کامل مای طرح
امنیت فوق العاده بالا
سرور های پرسرعت وبی نظیر
مدیریت تمامی فعالیت ناظران
ثبت نام اس ام اسی و ایمیل
سیستم مدیریت قالب
و صد ها امکانات بی نظیر
+دامنه ir
120 نفره

انتقال چتروم پلن 4

5 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
بک آپ هر 24 ساعت
امکانات کامل مای طرح
امنیت فوق العاده بالا
سرور های پرسرعت وبی نظیر
مدیریت تمامی فعالیت ناظران
ثبت نام اس ام اسی و ایمیل
سیستم مدیریت قالب
و صد ها امکانات بی نظیر
+دامنه ir
100 نفره

انتقال چتروم پلن 3

3 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
بک آپ هر 24 ساعت
امکانات کامل مای طرح
امنیت فوق العاده بالا
سرور های پرسرعت وبی نظیر
مدیریت تمامی فعالیت ناظران
ثبت نام اس ام اسی و ایمیل
سیستم مدیریت قالب
و صد ها امکانات بی نظیر
+دامنه ir
85نفره

طراحی چتروم پلان 2

1 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
بک آپ هر 24 ساعت
امکانات کامل مای طرح
امنیت فوق العاده بالا
سرور های پرسرعت وبی نظیر
مدیریت تمامی فعالیت ناظران
ثبت نام اس ام اسی و ایمیل
سیستم مدیریت قالب
و صد ها امکانات بی نظیر
+دامنه ir
100 نفره